צור קשר:
 
טל': 02-5893251
פקס: 02-5827214

jewelry@bezalel.ac.il

צורפות ואופנה: תוכנית לימודים

תוכנית הלימודים ופירטו הקורסים בשנתון המחלקה

תכנית הלימודים במחלקה לצורפות ואופנה כוללת בראשיתה מסד רחב של תפיסות ושיטות בתחומים הנלמדים. בשנה הראשונה נלמדות טכנולוגיות , שיטות עבודה וחשיבה בחומרים ובכלים הבסיסיים האופייניים לשלוש ההתמחויות ובסופה בוחרים הסטודנטים התמחות אחת מבין השלוש, על-מנת להתכנס בשנים המתקדמות, ליצירה מעמיקה באחת מהן. בשנה השנייה, ממשיכים לימודי היסוד בכל התמחות בנפרד, אולם במקביל מתאפשר לכל סטודנט להמשיך ולקחת קורסים גם מההתמחויות המקבילות. בשנה השלישית מפתחים הסטודנטים גם פרויקטים עצמאיים בהתמחות, ובשנה הרביעית באות לידי ביטוי היכולות במסגרת פרויקט הגמר, המסכם במישור הרעיוני, החומרי והיישומי את תהליך הלימודים כולו.  דגש רב ניתן על שיפור והעמקת התכנון והביצוע החומרי לאורך תהליך העבודה ובתוצרים הסופיים. מתודות ההוראה ואופיים של הפרויקטים מבקשים לפתח, הן את המסורות החומריות והרעיוניות בכל התמחות והן את התפיסה הכוללת של סביבת הגוף הקרובה וצרכיה החומריים, במרחב העכשווי והעתידי.

שנה א'
בשנה הראשונה ניתנים לימודי מבוא ויסוד בשלושת התחומים הנלמדים במחלקה. קורסים אלה מקנים כלי עבודה, מיומנויות טכנולוגיות ויסודות בתהליכי העבודה, המחקר והעיצוב. ככלל תכנית הלימודים בשנה הראשונה מורכבת מקורסי חובה, כאשר על הסטודנטים להשיג ציון עובר בכולם.

בשנת הלימודים תשע"ט ילמדו הסטודנטים את הקורסים הבאים:
עיצוב בסיסי, רישום, שיטות מחקר ותקשורת בעיצוב,  רישום תכנוני ואיור, מבוא לצורפות 1 + 2 + 3, יסודות תדמיתנות ודיגום, יסודות התפירה, טכניקות תפירה, מבוא לעיצוב לבוש, מבוא לטקסטיל, עיצוב דו מימד בפוטושופ ואילוסטרייטור, מבוא לפיתוח ויצירת נעליים והקורסים העיוניים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

שנה ב' 
הלימודים בשנה השנייה מהווים חטיבה מתקדמת של לימודי היסוד, והם מיועדים להעמקת הידע העיצובי והרחבת האופקים הטכנולוגים, תוך שימת דגש על יכולות חשיבה, מחקר, עיצוב וביצוע. בשנה זו נחלקת תכנית הלימודים לקורסי חובה וקורסי בחירה.

סטודיו חובה לעיצוב במסגרת הקורסים הללו יפתח כל אחד מהסטודנטים פרויקט, שיסתכם בתוצר סופי בדמות תכשיט / מערכת לבוש / אביזר לבוש וכו', בהתאם לנושא הקורס. תהליך העיצוב והיצירה בקורסים הללו מלווה בפיתוח מחקר חומרי, עיצובי ורעיוני מעמיק. בסוף הקורס יגישו הסטודנטים, לצד הפרויקט עצמו, את הקונספט שגובש ביחס אליו, המהלך העיצובי והמחקרי שנעשה בקורס בדו-ממד (סקיצות ואיורים) ובתלת-ממד (סקיצות ומודלים). כל אלה יתוארו ויפורטו בספר סקיצות שילווה את הפרויקט כולו.

בשנת הלימודים תשע"ט ילמדו הסטודנטים את קורסי החובה הבאים:
התמחות צורפות: בין לבין, יודאיקה, מעבדה חומרית: יציקה, סדנת הרמה (סמסטר א'), ראשית שפה, אמייל: "כתם צבע" (סמסטר ב').
התמחות אופנה: מחקר מעשי בתולדות הלבוש, מארגים, (סמסטר א'), עיצוב והדפסת טקסטיל, "מראות חדשים", עיצוב סריגים (סמסטר ב').
קורסים משותפים לשתי ההתמחויות: עיצוב באמצעות תכנות מחשב 1+2. פירוט הקורסים בשנתון.

סטודיו בחירה לעיצוב החל מהסמסטר השני מוזמנים הסטודנטים לבחור קורסים עיצוביים במסגרת תחום ההתמחות או קורסים המשותפים לשני התחומים. סטודיו בחירה לעיצוב הינו קורס מצומצם בהיקפו והוא כולל תהליך עיצוב ופיתוח פרויקט בעל אופי ממוקד. בקורסים אלה יושם דגש על חשיבה ומיומנות עיצובית, במקביל לתוצרת מקצועית לעילא ברמה הטכנולוגית. הסטודנטים בשנה ב' יבחרו קורס אחד בסמסטר השני.
מנעל 1: סטודנטים משתי ההתמחויות יוכלו לבחור בסמסטר א' בקורס מנעל 1. קורס זה הינו קורס חובה עבור מי שיהיה מעוניין להשתתף בהמשך בקורסי הנעליים השונים המוצעים במחלקה.

בשנת הלימודים תשע"ט חייבים הסטודנטים לבחור קורס סטודיו בחירה לעיצוב אחד מתוך הרשימה הבאה:
סטודיו בחירה לאופנה: תלבושות לקולנוע.
סטודיו בחירה לצורפות: תכשיט תנועה.
סטודיו בחירה רב תחומי לבחירת שתי ההתמחויות: מנעל 2, תיקים – יסודות, מבוא לביומימטיקה,
יודאיקה טקסטילית, מעבדה רדיקאלית.  פירוט הקורסים בשנתון.

שנה ג' 
בשנה השלישית ממשיכים הסטודנטים ללמוד סטודיו ראשי לעיצוב על-פי תחום ההתמחות ולהתנסות בקורסי סטודיו לעיצוב לבחירה. סטודיו ראשי לעיצוב בסמסטר השני מוגדר כקורס בבחירת נושא אישי ובהנחיה אישית והוא מהווה הכנה לפרויקט הגמר. במהלך השנה השלישית מוזמנים הסטודנטים לצאת לסמסטר אחד של לימודים באקדמיה אחרת במסגרת תכנית חילופי סטודנטים עם כ- 100 מכללות ואקדמיות בעולם.

סטודיו חובה לעיצוב פירוט על מהות הקורס אנא ראה/י בשנה ב'.

בשנת הלימודים תשע"ט ילמדו הסטודנטים את קורסי סטודיו חובה לעיצוב הבאים:
התמחות צורפות: תכשיטים, תכשיט-שפה-סדרה-משפחה.
התמחות אופנה: משמעות החליפה המחויטת בפריזמת הזמן, אופנה: תת-אופנה
פירוט הקורסים בשנתון

פרויקט בבחירה אישית בסמסטר ב' של שנה ג' יתקיים פרויקט בבחירה אישית. כל סטודנט יבחר נושא מתוך עולמו ותחומי העניין שלו ויפתח אותו לכדי פרויקט במסגרת תחום ההתמחות שלו. סטודיו זה מהווה את ראשית הדרך בגיבוש תהליך היצירה האינדיבידואלי ובמובן הזה הוא משמש מבוא לפרויקט הגמר של שנה ד'. פיתוח הפרויקט יתבצע במהלך מפגשים אישיים קבועים לאורך כל הסמסטר עם מרצה אחד מתוך צוות המנחים של הקורס. הפרויקט יהיה בסדר גודל של שניים עד שלושה פריטים לצורפות ואביזרים ושתיים עד שלוש מערכות לבוש לאופנה. את הפרויקט ניתן לשלב עם התמחות משיקה, בהתאם למיומנויות הסטודנט/ית.

סטודיו בחירה לעיצוב פירוט על מהות הקורס אנא ראה/י בשנה ב'. הסטודנטים של שנה ג' יבחרו שני קורסים בכל סמסטר.

בשנת הלימודים תשע"ט חייבים הסטודנטים לבחור שני קורסי סטודיו בחירה לעיצוב בכל סמסטר מתוך הרשימה הבאה:

סמסטר א':
סטודיו בחירה לצורפות: שעונים: שעון יד.
סטודיו בחירה לאופנה: לבוש: "אומרים אין סקס אחר"
סטודיו בחירה רב תחומי לשתי ההתמחויות: גוף - חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחי, Digital craft- body reflection, אופנה פוגשת אמנות, Art (not) to wear, קורס דו מחלקתי מסביבה לאובייקט בשיתוף המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית.

סמסטר ב':
סטודיו בחירה לאופנה: תלבושות לקולנוע.
סטודיו בחירה לצורפות: תכשיט תנועה.
סטודיו בחירה רב תחומי לבחירת שתי ההתמחויות: מנעל 2, תיקים – יסודות, מבוא לביומימטיקה,
יודאיקה טקסטילית, מעבדה רדיקאלית. 
פירוט הקורסים בשנתון.


שנה ד'
בשנה הרביעית מתמקדים הסטודנטים בפרויקט הגמר שמסכם במישור הרעיוני והחומרי את תהליך הלימודים כולו. בסמסטר הראשון לומדים הסטודנטים קורס חובה "ג'ונגל פיתוח".  בקורס ירכשו הסטודנטים כלים ראשונים למימוש היכולת האישית שלהם כמעצבים בוגרי המחלקה.  בנוסף יבחרו סטודיו אחד לעיצוב מרשימת קורסי הבחירה לשנים ג', ד'.
הסמסטר השני מוקדש כולו לביצוע פרויקט הגמר, אשר ייחשף בתערוכת הגמר של המחלקה.

פרויקט הגמר מתקיים לכל אורך שנת הלימודים הרביעית והאחרונה ללימודי התואר הראשון. כיאה לפרויקט בסדר גודל כזה, נדרשים הסטודנטים להעמיד עבודה רחבה ומקיפה, המציגה שאלת מחקר חדשנית, שפה עיצובית מקורית ויוצאת דופן, מיומנויות משוכללות בחומר ובטכנולוגיה וידע מקצועי בתחום ההתמחות הרלוונטי ובתחומים נושקים לו הבאים לידי ביטוי בפרויקט. פרויקט הגמר יכול להיות מוגש בכל אחד מתחומי העיצוב הנלמדים במחלקה או לשלב כמה תחומים יחד, בחירה שאנו מעודדים בהתחשב במבנה הייחודי של המחלקה.  פיתוח הפרויקט יתבצע במהלך השנה במסגרת שיעורים קבועים אשר בצדם חובת נוכחות. ההנחיה תתבצע במפגשים אישיים או קבוצתיים קבועים עם מרצה אחד מתוך צוות המנחים שיוגדר כמנחה הפרויקט.
הפרויקט יהיה בסדר גודל של בין שישה עד עשרה פריטים בצורפות וחמש מערכות לבוש לפחות לאופנה, אביזרים בין שלושה לחמישה פריטים. ניתן לשלב בפרויקט תוצרים מתחום התמחות נוסף.

סטודיו בחירה לעיצוב פירוט על מהות הקורס אנא ראה/י בשנה ב'. הסטודנטים בשנה ד' יבחרו קורס אחד בסמסטר הראשון.

בשנת הלימודים תשע"ט חייבים הסטודנטים לבחור קורס סטודיו בחירה לעיצוב אחד בסמסטר א' מתוך הרשימה הבאה:
סטודיו בחירה לצורפות: שעונים: שעון יד.
סטודיו בחירה לאופנה: לבוש: "אומרים אין סקס אחר"
סטודיו בחירה רב תחומי לשתי ההתמחויות: גוף - חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחי,
Digital craft- body reflection, אופנה פוגשת אמנות, Art (not) to wear קורס דו מחלקתי מסביבה לאובייקט בשיתוף המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית.
פירוט הקורסים בשנתון.