צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסגורסקי גוסטבוחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסט הדסחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4306דיוקן גוף וקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתא'ה' 10:00-13:002.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ד' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ד' 14:00-17:004.0
4700תפיסה חזותיתקופרמן ראובןחובה אא'ה' 14:00-17:002.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ב' 14:00-17:004.0
46372צילום נראטיבי למאה ה 21בן-דב איילבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
46376חיים שמצלמה נדבקה אליהםצדקה נועהחובה אא'ג' 10:00-13:002.0
46376חיים שמצלמה נדבקה אליהםצדקה נועהחובה אא'ג' 14:00-17:002.0
54029צילום סטודיו אשוקר איתןחובה אא'ד' 09:00-13:006.0
54066סטודיו מתקדםשוקר איתןבחירה מחלקתיתא'ב' 13:30-17:302.0
54158צילום סטודיו אפליט סשהחובה אא'ה' 09:15-13:156.0
54633סייט ספסיפיקאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
84459צילום רחובכהן יוסףא'א' 13:00-16:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >