צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בב'ב' 14:00-17:004.0
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אא'ב' 09:00-13:006.0
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אב'ב' 09:00-13:006.0
54158מבוא לצילום בסטודיופליט סשהחובה אא'ה' 09:15-13:156.0
54158מבוא לצילום בסטודיופליט סשהחובה אב'ה' 09:15-13:156.0
84488מבט שנידאום דרורבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84481מצלמה ללא פריים – קורס צילום ב 360 מעלותיציב אמירבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
84463מקום זה – סדנה בצילום דוקומנטריקרצמן מיקי, פרופ' חברחובה בא'ג' 14:00-17:004.0
84463מקום זה – סדנה בצילום דוקומנטריקרצמן מיקי, פרופ' חברחובה בב'ג' 14:00-17:004.0
84461מקום מדופדףעדיקא דודבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
84500מרחב שיתוף - פורום שנה ד'עדיקא דודחובה דא'ב' 17:30-20:152.0
84500מרחב שיתוף - פורום שנה ד'עדיקא דודחובה דב'ב' 17:30-20:152.0
84460סדנת צילום דוקומנטרי בעולם האמיתיישראל יעקב יונתןחובה גא'ה' 10:00-13:002.0
84494סדנת צילום דוקומנטרי בעולם האמיתיישראל יעקב יונתןחובה גב'ה' 10:00-13:002.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אא'ג' 10:00-13:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אא'ג' 14:00-17:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אב'ג' 10:00-13:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אב'ג' 14:00-17:001.0
496063סיפור בהמשכים – סדנת צילום וספרגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
496062סיפור מסגרת – סדנת צילום וספרגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >