צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אב'ב' 09:00-13:006.0
54158מבוא לצילום בסטודיופליט סשהחובה אב'ה' 09:15-13:156.0
84459צילום רחובכהן יוסףב'א' 13:00-16:002.0
84461מקום מדופדףעדיקא דודבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
84463מקום זה – סדנה בצילום דוקומנטריקרצמן מיקי, פרופ' חברחובה בב'ג' 14:00-17:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בב'ב' 10:00-13:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בב'ב' 14:00-17:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 14:00-17:004.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:004.0
84483טכניקות תאורה וצילום מתקדמות בווידאו וסטילספליט סשהחובה בב'ה' 14:00-17:002.0
84484פוטוריזם ירושלמישלף מעיןבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
84490צילום, קולנוע ואשליה - 'הבמה האחורית'קאפ תומרחובה גב'ה' 14:00-17:002.0
84494סדנת צילום דוקומנטרי בעולם האמיתיישראל יעקב יונתןחובה גב'ה' 10:00-13:002.0
84495פורום שנה ג' - חילופי סטודנטיםבן-דב איילחובה גב'ג' 17:15-20:152.0
84498CGI-Computer generated Imageryיציב אמירבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
84500מרחב שיתוף - פורום שנה ד'עדיקא דודחובה דב'ב' 17:30-20:152.0
84501ללמוד מהעיר 2יערי שרוןבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
84502וידאו במזרח התיכון – סדנת וידאו-ארט מקומיתיצחק נבטבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
84503אוצרות תערוכת גמרקונופני כהן אילניתב'ד' 17:30-20:30.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >