צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
94452תוכנית מתמחיםעדיקא דודב'ד' 17:00-20:00.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דב'ד' 14:00-17:004.0
94455צילום.אופנה – מחשבות על צילום ואופנהחלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
441234צילום תיעודי – צילום ישיר עכשווי כדימוי מורכביערי שרוןחובה בב'ג' 10:00-13:004.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אב'ג' 10:00-13:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אב'ג' 14:00-17:001.0
496058שוטטות בעקבות – צילום ומיפויקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
496060דיוקן גוף – הגוף הגרוטסקיקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
496063סיפור בהמשכים – סדנת צילום וספרגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5