צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84459צילום רחובכהן יוסףא'א' 13:00-16:002.0
84459צילום רחובכהן יוסףב'א' 13:00-16:002.0
84503אוצרות תערוכת גמרקונופני כהן אילניתב'ד' 17:30-20:30.0
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
4306דיוקן גוף – הגוף האמפיריקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
54066צילום מבוים – למתקדמיםשוקר איתןבחירה מחלקתיתא'ב' 13:30-17:302.0
54633site specific – יצירה בצילום תלוית מקוםאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
84461מקום מדופדףעדיקא דודבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
84479הדימוי הנע – וידאו-ארט, אנימציה ומיצביצחק נבטבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
84481מצלמה ללא פריים – קורס צילום ב 360 מעלותיציב אמירבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
84484פוטוריזם ירושלמישלף מעיןבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
84488מבט שנידאום דרורבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84498CGI-Computer generated Imageryיציב אמירבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
84499דימויה של העיר 1יערי שרוןבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
84501ללמוד מהעיר 2יערי שרוןבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
84502וידאו במזרח התיכון – סדנת וידאו-ארט מקומיתיצחק נבטבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
94455צילום.אופנה – מחשבות על צילום ואופנהחלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >