צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סגורסקי גוסטבוחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סט הדסחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4306דיוקן גוף – הגוף האמפיריקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ב' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ב' 14:00-17:004.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אא'ד' 14:00-17:002.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אא'ד' 14:00-17:004.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בא'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בא'ג' 14:00-17:002.0
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אא'ב' 09:00-13:006.0
54066צילום מבוים – למתקדמיםשוקר איתןבחירה מחלקתיתא'ב' 13:30-17:302.0
54158מבוא לצילום בסטודיופליט סשהחובה אא'ה' 09:15-13:156.0
54633site specific – יצירה בצילום תלוית מקוםאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
84459צילום רחובכהן יוסףא'א' 13:00-16:002.0
84460סדנת צילום דוקומנטרי בעולם האמיתיישראל יעקב יונתןחובה גא'ה' 10:00-13:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >