צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב(בקי) אורהחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב(בקי) אורהחובה אב'ה' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סגורסקי גוסטבוחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סט הדסחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 10:00-13:002.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 14:00-17:002.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ב' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ב' 14:00-17:004.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ד' 14:00-17:004.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בב'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בב'ג' 14:00-17:002.0
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אב'ב' 09:00-13:006.0
54158מבוא לצילום בסטודיופליט סשהחובה אב'ה' 09:15-13:156.0
84459צילום רחובכהן יוסףב'א' 13:00-16:002.0
84461מקום מדופדףעדיקא דודבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
84463מקום זה – סדנה בצילום דוקומנטריקרצמן מיקי, פרופ' חברחובה בב'ג' 14:00-17:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בב'ב' 10:00-13:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 >