צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84502הדימוי הנע - וידאו, אנימציה ומיצב IIיצחק נבטבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
94455צילום, אופנה.חלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
496058על המפהקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
496059שוטטות בעקבותקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
496060דיוקן גוף ווקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
496062סיפור מסגרת (סטודיו ספר א׳)גרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
496063סיפור בהמשכים (סטודיו ספר ב׳)גרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אב'ה' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסגורסקי גוסטבוחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסגורסקי גוסטבוחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסט הדסחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4044תחומים וגישות - שפת הצילוםסט הדסחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 10:00-13:002.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >