צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ב' 14:00-17:004.0
46376חיים שמצלמה נדבקה אליהםצדקה נועהחובה אא'ג' 10:00-13:002.0
46376חיים שמצלמה נדבקה אליהםצדקה נועהחובה אא'ג' 14:00-17:002.0
54029צילום סטודיו אשוקר איתןחובה אא'ד' 09:00-13:006.0
54029צילום סטודיו אשוקר איתןחובה אב'ד' 09:00-13:006.0
54158צילום סטודיו אפליט סשהחובה אא'ה' 09:15-13:156.0
54158צילום סטודיו אפליט סשהחובה אב'ה' 09:15-13:156.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אא'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אא'ג' 14:00-17:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 14:00-17:004.0
84497צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושךעובדיה מוטיחובה אא'ב' 14:00-17:00.0
84497צילום, פיתוח והדפסה - סדנת צילום בסיסית בחדר חושךעובדיה מוטיחובה אא'ד' 14:00-17:00.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
4306דיוקן גוף וקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתא'ה' 10:00-13:002.0
46372צילום נראטיבי למאה ה 21בן-דב איילבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
46372צילום נראטיבי למאה ה 21בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
54066סטודיו מתקדםשוקר איתןבחירה מחלקתיתא'ב' 13:30-17:302.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >