צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
54633סייט ספסיפיקאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
84460״במבט שני; צילום סטודיו חוץ באתרי קק״ל בזיקה לארכיון התצלומים״ישראל יעקב יונתןבחירה מחלקתיתא'ה' 10:00-13:002.0
84461מקום מדופדףעדיקא דודבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
84479הדימוי הנע - וידאו, אנימציה ומיצביצחק נבטבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84481צילום ללא פרייםיציב אמירבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
84484פוטוריזם ירושלמישלף מעיןבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
84488מבט שנידאום דרורבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84494״במבט שני; צילום סטודיו חוץ באתרי קק״ל בזיקה לארכיון התצלומים״ישראל יעקב יונתןבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
84498CGI-Computer generated Imageryיציב אמירבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
84499דימויה של העירולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'בחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84499דימויה של העיריערי שרוןבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84501דימויה של העיר IIיערי שרוןבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
84502הדימוי הנע - וידאו, אנימציה ומיצב IIיצחק נבטבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
94455צילום, אופנה.חלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
496058על המפהקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
496059שוטטות בעקבותקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
496060דיוקן גוף ווקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
496062סיפור מסגרת (סטודיו ספר א׳)גרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >