צילום: קורס

קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו לים

4028
גרשוני אורי, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
2.0
קמרה לוסידה (הלשכה המוארת) וקמרה אובסקורה (הלשכה האפלה); שני מכשירים אופטיים, לכאורה דומים בתכליתם, אך כה שונים במהותם. שני המכשירים האלו, יהוו נקודת מוצא למחשבה ולעשייה בקורס, בעזרתם ננוע בין הקטבים המסמנים את הספקטרום הרחב של מדיום הצילום, בין חושך לאור. מכשירים אופטיים אלו (ואחרים כמו הפנטוגרף והפיסיונוטרייס) הם חוליה חשובה באבולוציה של הדימוי המצולם ובכרונולוגיה של הולדת הצילום. ברצף ההיסטורי ביחס לשאלת הייצוג (מימזיס) מכשירים אלו מסמנים נקודה קריטית במעבר מציור לצילום ובהשפעות ההדדיות ביניהם.נתחיל מהתנסות מעשית בשני המכשירים (ובמכשירים נוספים) כדי לחוש את האפשרויות הגלומות בהם, בהמשך נבנה אותם בעצמנו בכדי שנוכל להתאימם לצרכים פרטיקולריים ולמוטיבציות אישיות. בד בבד עם ההתנסות בפועל - ננסה לחשוב על המכשירים הללו כמודלים תאורטיים/פילוסופיים. זהו מסע אל העבר (הפר -היסטוריה) של הצילום, במטרה להבין טוב יותר את ההווה שלו, וכדי להמציא את עתידו.