צילום: קורס

דיוקן גוף – הגוף האמפירי

4306
קופרמן ראובן, סמסטר א', יום ד', 10:00-13:00
2.0
בקורס זה עומד במרכז הדיון עמדות שונות ביחס לדיוקן ולגוף. בעזרת טקסטים ועבודות של יוצרים מתקופות שונות ודיסציפלינות שונות נדון בגישות מגוונות וביטויים שונים - ביחס לדיוקן ולגוף. במהלך הקורס נלמד על היחסים שבין צילום (ואמנות) - למציאות, ליחסי סובייקט-אובייקט, לעמדות מגוונות ביחס לסובייקט ,על סימפטומים פוסט מודרניים ועל ההשלכות על היום-יום. במהלך הקורס נדון בהמשגות של גוף : נדון במושג ׳הגוף האמפירי׳ - כעמדה ממיינת ביחס לדיוקן/גוף הבונה ארכיון של דיוקן/גוף ושואפת לתיאור אובייקטיבי. נדון בהתפתחות הארכיון המשטרתי במאה ה19 והאג'נדות השונות שהשפיעו על כינונו. נדון בצילום במאות ה 20 ו ה 21 – כמדיום ממיין, טיפולוגי וכזה שיוצר נארטיבים פסאו-מדעיים. ולבסוף נדון גם בגוף האחר: מי הוא האחר והאם ניתן לייצג אותו? להגדיר אותו? למפות אותו?