צילום: קורס

בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"

46372
בן-דב אייל, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
בן-דב אייל, סמסטר ב', יום ג', 10:00-13:00
2.0
העיר העתיקה בירושלים בת אלפי שנים של שכבות על גבי שכבות. הקורס יפרק ויקלף את שכבותיה של העיר דרך סיורי צילום ברובעיה השונים. באתרים מקודשים לשלושת הדתות. כנסיות, מסגדים ובתי כנסת. אתרים ארכיאולוגיים, מוזיאונים וגלריות החושפים את ריבוי פניה של העיר. גילוי עומקיה וסודותיה דרך מנהרות הזמן והחלל הארכיטקטוני של העיר. הכרות עם קהילותיה והחברה הרב תרבותית שבה.חובות הקורס: השתתפות בסיורי הצילום, גיבוש עבודה צילומית מתקדמת, הגשת אמצע וסוף סמסטר,שיתוף בתהליכי העבודה בכיתה ובהנחיות אישיות.