צילום: קורס

סוגות בצילום של המאה ה 20

496053
בן-דב אייל, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
בן-דב אייל, סמסטר א', יום ג', 14:00-17:00
בן-דב אייל, סמסטר ב', יום ג', 10:00-13:00
בן-דב אייל, סמסטר ב', יום ג', 14:00-17:00
1.0
סוגות הצילום במאה ה 20 כמרחב ליצירה עכשווית וכינון של שפת צילום אישית. בסמסטר הראשון נתמקד ב׳עיר׳ דרך סקירה של צילומי ערים, ארכיטקטורות, משלחות מדעיות ודתיות שנשלחו לסקור ערים כבר במאה ה19 ועד לתחילת המאה 20. שטיגליץ, הפוטו-סשן והעיר ניו יורק, דאדא, סוריאליזם ופוטומונטאז׳ בברלין, חלום העיר הסוריאליסטי, האוונגרד הסובייטי וצילומי המהפכה הקומוניסטית, הסנפשוט העירוני והרגעים המכריעים של קרטייה ברסון, הטופוגרפים החדשים ואסכולת דיסלדורף ועד לעיר הפוסטמודרנית בצילום העכשווי בישראל. בסמסטר השני נתמקד ׳בדיוקן׳ – החל מהדאגרוטייפ והופעות ראשונות ׳בפוליטיקה של הזהויות׳, דרך ניסיונות לצילום ׳אובייקטיבי׳, דיוקן סוריאליסטי, משפחת האדם, מגנום – וצילומי מלחמה – ועד לדיוקן הקונספטואלי והפוסטמודרני המבויים. בקורס ישולבו למידה עיונית-תיאורטית בסיורים צילומיים.