צילום: קורס

המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשרים

496053
בן-דב אייל, סמסטר א', יום ג', 14:00-17:00
בן-דב אייל, סמסטר ב', יום ג', 14:00-17:00
2.0
סדנה המשלבת צילום קריאה וכתיבה. תוך כדי לימוד תהליכי עבודה מתקדמים בצילום. , ופיתוח חשיבה ביקורתית דרך קריאה , כתיבה ושיח ביקורתי בכיתה. הקורס ישלב בין יציאות משותפות לצילום, בעיר ובשהייה בטבע. ביקור בתערוכות במוזיאונים וגלריות, ספריות וארכיונים. תהליכי העבודה ילוו בקריאה ובכתיבה במאמרים מרכזיים של הצילום במאה 20. מיומני קריאה ליומני כתיבה, ספר הסקיצות הצילומי, ועד למסות אישיות. מטרת הקורס ליצור הקשרים בין תיאוריות לעבודה הצילומית והאישית.חובות הקורסהגשת עבודות צילום וכתיבה- ארבע פעמים בשנה.השתתפות בסיורי צילום וביקורים בספריות במוזיאונים וגלריות.