צילום: קורס

שוטטות בעקבות – צילום ומיפוי

496058
קרצמן מיקי, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ג', 10:00-13:00
2.0
יותר משלושה עשורים שאני משוטט בארץ בעקבות היסטוריות, אירועים עכשוויים, מקומות נטולי זמן ואירועים עתידיים. העשייה שלי שואבת השראה מפרויקטים שנעשו במקומות או בזמנים אחרים ועדיין מראים את ׳הכאן ועכשיו׳. הקריאה והצפייה ביוצרים אלה ובעבודתם נעשית לפעמים כאקט מקדים לעשייה, ולעיתים כאפשרות לקריאה של עבודתי בדיעבד.אנו עדים לתקופה של שינוי רדיקאלי בפרקטיקה של ״המעשה התיעודי״, העושה שימוש במנגנוני ההפעלה של מצלמות חדשות, ראייה לוויינית, צילומי מעקב, זיהוי ביומטרי ופרקטיקות ראייה דיגיטלית. זוהי גם הפרספקטיבה שתלווה את העשייה בכיתה לאורך הקורס. במהלך הסמסטר נתמקד בתהליכי עבודה ויוצרים שקשורים לפוטוג'ורנליזם קלאסי, ונלמד אופני עבודה אשר התפתחו ממלחמת האזרחים בספרד ועד ימינו, ומתכללים חשיבה מדווחת המפעילה רפלקסיה על מצב פוליטי נתון בתוך פורמטים של התצוגה של שמתנהלים במרחבים ציבוריים, בעיתון, במגזין וברשת. במקביל לאלה לא נשכח את עמדתנו כאמנים ונבחן זהות זו אל מול המצלמה ככלי דווח.