צילום: קורס

דיוקן גוף – הגוף הגרוטסקי

496060
קופרמן ראובן, סמסטר ב', יום ד', 10:00-13:00
2.0
בקורס זה נדון בעמדות שונות ביחס לדיוקן ולגוף דרך שורה של טקסטים ועבודות של יוצרים מתקופות שונות דיסציפלינות שונות, גישות מגוונות - וביטויים מגוונים ביחס לדיוקן וביחס לגוף. נתחיל מהפלוקסוס ואמנות גוף: כאחד הביטויים החריפים והטוטאליים היוצאים נגד היגיון הקפיטליזם, נגד הדיכוי וההיררכיות אותו הוא מייצר. נמשיך אל הגוף הגרוטסקי: ונלמד על המעבר משימוש בגוף כאקט חתרני פוליטי אל הסייבורג והגרוטסקי. בקורס נצפה בעבודות שמפרקות, מעוותות ומטשטשות את הגוף האותנטי - ונחשוב איך כל זה משליך על הסובייקט ה"לובש" את הגוף כטקסט פתוח לפרשנות.