צילום: קורס

דיוקן גוף וו

496060
קופרמן ראובן, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
בקורס זה עומד במרכז הדיון עמדות שונות ביחס לדיוקן ולגוף.נדון בעזרת טקסטים ועבודות של יוצרים מתקופות שונות ודיסציפלינות שונות בגישות וביטויים מגוונים ביחס לדיוקן וביחס לגוף. במהלך הקורס נדון על היחסים שבין אמנות וצילום בפרט, למציאות, יחסי סובייקט אובייקט, עמדות מגוונות ביחס לסובייקט ומה מכונן אותן, ונצביע על סימפטומים פוסט מודרניים ומה השלכתם על היום יום. פלוקסוס ואמנות גוף: אחד הביטויים החריפים והטוטאליים היוצאים נגד היגיון הקפיטליזם, נגד הדיכוי וההיררכיות אותו הוא מייצר. כל זה לרוב בעבודות מיצג אשר מתנגדות לאמנות כסחורה וחרושת תרבות. הגוף הגרוטסקי: המעבר משימוש בגוף כאקט חתרני פוליטי אל הסייבורג והגרוטסקי. בשלושה עשורים אחרונים מקבל מופע הגרוטסקי במה יותר משמעותית ונרחבת ובדיסציפלינות שונות, ויש לכך סיבות רבות. ניראה עבודות שמפרקות, מעוותות ומטשטשות את הגוף האוטנטי(?)ואיך זה משליך על הסובייקט ה"לובש" את הגוף כטקסט הפתוח לפרשנות.חובות הקורס: נוכחות והגשת עבודה בסוף הסמסטר