צילום: קורס

מקום

84463
קרצמן מיקי, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
קרצמן מיקי, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ג', 10:00-13:00
4.0
הקורס מבוסס על יכולת המדיום לייצר מסמך הניזון ממציאות בזמן נתון ובדיקת היחסים בינו לבין מציאות משתנה. שאלות של מקומיות, זהות, שפה ועכשוויות יהפכו לכלים הכרחיים לעבודה. במהלך הקורס הסטודנטים יבחנו את תפקיד הצילום בשיקוף של מקום, כיצד נוצר מסמך אשר מגדיר או מתאר את המקום בהיבטים מורכבים של זמן, מרחב, היסטוריה, הקשר חברתי/פוליטי, כל זאת בתוך הקשר של עשייה אמנותית אשר מכילה יכולת הפשטה אשר נשענת על מהלך תיעודי אשר מגייס אמירה אישית. אנו נבחן את אמצעי הייצור אשר מכתיבים ומנסחים את נראות נושא או מקום העבודה אשר יתגבש לפרויקט אשר יוגש בתום הקורס כאשר אופן הארגון של החומרים ימרכז וינסח את ההיגיון הפנימי של הפרויקט.במפגשים הראשונים של הקורס הסטודנטים יציגו הצעות לפרויקט, במהלך המפגשים נגיב להצעות מתוך ניתוח של העשייה ממפגש למפגש אך גם מתוך למידה של תקדימים אשר ישמשו את הסטודנטים בפיתוח הרעיוני של ההצעות.לאורך הקורס נקיים מספר סיורים בתערוכות רלוונטיות להגיון של הקורס ונפגוש צלמים ואמנים. תוך כדי עבודה יבחנו אפשרויות של שיתופי פעולה בין הסטודנטים ונעודד עבודה קבוצתית.בתום הקורס הסטודנטים יגישו גוף עבודה בכל פורמט התואם את הפרויקט. בנוסף יהיה על כל סטודנט להגיש דו״ח עבודה אשר מתאר את המהלכים השונים לאורך הקורס, הכוונה היא לייצר סוג של מייקינג אוף המלווה את הפרויקט ומשמש בו בזמן מהלך רפלקטיבי.