צילום: קורס

סאונד, עיצוב פס קול ועיצוב פסקול לתמונה

84466
מאיר דניאל, סמסטר א', יום ב', 10:00-13:00
מאיר דניאל, סמסטר א', יום ב', 14:00-17:00
מאיר דניאל, סמסטר ב', יום ב', 10:00-13:00
מאיר דניאל, סמסטר ב', יום ב', 14:00-17:00
4.0
אמנות הסאונד היא תחום אמנותי שבו הצליל משמש כמדיום. מדובר בסוגת אמנות שהיא בין-תחומית מטבעה ומבוססת על ידע בתחומים רבים ומגוונים: החל מהאספקטים הפיזיקליים של הצליל, דרך סוגות של אמנות חזותית ועד לסוגיות המעסיקות כיום את האמנות העכשווית.מטרת הקורס היא לפתח את ההבנה המושגית והקונטקסטואלית של סוגה זו, תוך שימת דגש על הקשרים שלה עם דיסציפלינות אחרות ומתוך מחויבות להקניית כלים חדשים ולהעמקת ההבנה של הסטודנטים את עבודתם.תוצרי למידה: לקורס פן תיאורטי ופן מעשי: הוא מפתח את הכישורים היצירתיים של הסטודנט מתוך תהליך של תרגולמעשי, מחקר תיאורטי וחשיבה ביקורתית. במהלך הקורס יחקרו הסטודנטים מסגרות תיאורתיות וגישות אסתטיות שונות לשימוש בהקלטות ובהפקת סאונד כחומר מוסיקלי ואמנותי וירכשו כלים הכרחיים לשמיעה, להקשבה וליצירה שיאפשרו להם, בסופו של דבר, ליצור או לבחור את פס הקול שישרת את היצירה שלהם בצורה המתאימה והטובה ביותר.חשיפה לצורות ולגישות עבודה שונות על סאונד חשובה לסטודנטים גם אם יבחרו בעתיד שלא לעסוקבעיצוב הסאונד בעצמם, מכיוון שהיא תקנה להם ידע בסיסי לגבי הכלים והמושגים הקשורים בעבודה על סאונד באופן שיאפשר תקשורת גבוהה עם אנשי סאונד מקצועיים מתוך שפה משותפת.חובות הקורס: תרגילים / שעורי בית על בסיס שבועיתרגיל סימסטריאלי מסכם.תרגיל שנתי מסכם.