צילום: קורס

טכניקות תאורה מתקדמות בצילום סטילס וווידאו

84483
פליט סשה, סמסטר א', יום ה', 14:00-17:00
פליט סשה, סמסטר ב', יום ה', 14:00-17:00
2.0
מטרת הקורס היא להעמיק ולהעשיר את הידע והניסיון של הסטודנטים בשימוש בתאורה מבוקרת בסטודיו ומחוצה לו. המיומנויות הטכניות שירכשו הסטודנטים במהלכו יאפשרו להם גם להרחיב ולפתח באמצעותן אפשרויות חדשות של ביטוי אישי או מושגי. במסגרת הקורס נכיר באופן מעמיק יותר ויסודי את השימוש בציוד ובטכניקה הרלוונטיים, כמו למשל הנושא של תאורה רציפה - תאורת קולנוע. יחד עם אלו, נלמד איך לבנות ו"להרגיש" את התאורה המתאימה ביותר, אם לשם צילום סטילס או לצורך צילום ווידיאו וקולנוע. דגש יושם על שליטה גבוהה בתאורה ובהכנה של סטים מורכבים.בנוסף להתנסות האישית, השיעורים יכללו הדגמות רבות בתחום.חובות הקורס: נוכחות פעילה והשתתפות ערה בשיעורים, עבודה אינטנסיבית ורצינית משבוע לשבוע. תכנון והגשת תרגילים באופן סדיר על פי הגדרות.