צילום: קורס

צילום בראי הקולנוע

84490
קאפ תומר, סמסטר ב', יום ה', 14:00-17:00
2.0
החל מהמצאת הקולנוע בשנת 1895 מדיום הצילום והקולנוע שזורים אחד בשני בקשר רעיוני, היסטורי וטכנולוגי. במהלך הקורס נלמד על קשר זה בעזרת צפייה בעבודתם של צלמים שיוצרים סרטי קולנוע ובמאי קולנוע שיוצרים צילום, כמו כן, כל סטודנט יחשוב ויצור סצינה מוסרטת לצד יצירת הסטילס הצילומי. נאפשר לעולם הקולנוע להשפיע על עבודתנו ועל האופן שבו אנו מנסחים ובונים נרטיב בסדרה הצילומית. יושם דגש על פרקטיקות בימוי בצילום וגם באסטרטגיות של סיפור בצילום תיעודי, כמו יומני מסע, צילום אישי ועוד. בעבודתינו נשאף לייצר סינרגיה בין שני המדיומים תוך כדי צפייה בסרטים, מצגות, דיון ושיחה, ביצוע תרגילים קצרי מועד ותרגיל סיום.נתייחס לצילום בפורמט בינוני (יחד עם זאת כל סטודנט חופשי לבחור את פורמט הצילום) על הסטודנט לפנות זמן לצורך צפייה בסרטי קולנוע בז'נרים שונים במהלך הקורס. חובות הקורס: השתתפות בדיון ושיחה, צפייה במספר סרטים במהלך סמס', תרגילים קצרי מועד, תרגיל סיכום