צילום: קורס

צילום וזהויות

84491
יפמן רונה, סמסטר א', יום ה', 14:00-17:00
2.0
מחשבות על צילום וזהות, הינו שיח מרכזי, דינמי, פורה ועכשווי - בעבודותיהם של צלמים מקומיים ובינלאומיים. במהלך הקורס נדון באופן תיאורטי ומעשי בשאלות של זהות דרך שלוש תמות עיקריות שייבחנו במסגרת השיעורים. דרך שאלה על מקום – נבחן עבודות ואמנים אשר זהותם מוגדרת ומובחנת באמצעות מבט על חלל, מרחב ונוף. דרך גוף ודיוקן - נתמקד בסוגות צילומיות המעמידות במרכזן את המבט הפיסי, את הפנים, את המגדר והמיניות, ודרך הצילום כזהות - נבחן עבודות צילום הפונות פנימה, אל תוך שיח הצילום במטרה לבחון ולהגדיר את זהות המדיום ואת מעמדו המשתנה והמתפתח.הקורס יתמקד בהקניית ידע וכלים לחיזוק הגישות הביקורתיות והערך העצמי כמחולל של עשייה צילומית, באמצעות תפיסות של זהות והבנייה של נקודת-מבט אישית של כל סטודנט וסטודנטית, לטובת ניסוח שפה צילומית ואישית. במהלך הסמסטר, נצא למסע ביוגרפי אישי עם המצלמה, ונתבונן בעצמנו ובסביבתנו, בגופנו – ונפתח את המודעות והידע לגבי ערכים כמו: זהות והוגנות מגדרית, קוויריות, לאום ולאומיות,ונחקור באופן מעשי כל אחד את נקודת המבט הייחודית לה ולו. בתוך כך, נכיר יוצרים נבחרים מקומיים ומרחבי העולם אשר יצירתם מתמקדת בשאלות של זהות, ובשלוש התמותהעיקריות שהוגדרו לטובת הקורס, דרך גישות ומדיומים שונים כגון: צילום, וידאו, קולנוע, פרפורמנס, ספרות ועוד. הקורס יתקיים ״כמסע חיפוש הזהות״, במהלכו ״נפתח חלונות״, ״נשתקף דרך מראות״ - ונגיע למקומות מופלאים.חובות הקורס: דגש רב יינתן על נוכחות בשיעורים – לטובת בנייה של ״קהילה יוצרת״ ויצירת מרחב עשייה מוגן ואינטימי שבתוכו נשתף ונבחן את התוצרים האישיים בכתה, כמו כן על עבודה צילומית מעשית מחוץ לזמן השיעורים, השקעה במשימות הבית והגשתן בזמן.