צילום: קורס

סדנת צילום דוקומנטרי בעולם האמיתי

84494
ישראל יעקב יונתן, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
סדנה זו תפגיש בין תלמידי/ות המחלקה לצילום וארכיון הצילומים של קק״ל המונה כ-10,000 נגטיבים מהשנים 1949-1925. ארכיון צילומים גדול וחשוב, שנוסד על ידי מחלקת התעמולה של קק״ל בראשית שנות העשרים לצורך תיעוד ראשית ההתיישבות בארץ ישראל וקירוב יהדות הגולה למעשה הציוני. לאחר שנערוך מפגש ראשוני עם הארכיון נשוב ונסקור תאוריה פילוסופית מרכזית העוסקת במהותו ופעולתו של הארכיון; נסקור פרקטיקה אמנותית עכשווית, מהארץ ומחו״ל, המשתמשת בארכיון כבסיס שממנה מתפתחת יצירה צילומית עכשווית.טעונים ידע והשראה, נצא לסיורי הכרות באתרי קק״ל באזור ירושלים. נתנסה בצילום בוטני, נוף ודיוקן מתוך מטרה לספר סיפור של אותם אתרים. לאחר מכן הסטודנטים יבחרו מתוך הארכיון נושא אותו יפתחו; ירחיבו; יפעלו מתוכו או ביחס אליו; עם החומרים המקוריים יחד עם צילומים שהסטודנטים יצלמו; באמצעות צילום הנושא אופי ונקודת מבט דוקומנטרית. מכאן ואלך, עשיית הסטודנטים תנוע על ציר - מהארכיון החוצה לאתרי קק״ל וחזרה לארכיון, מתוך הנחייה צמודה של המרצה. מטרת הסדנה לבחון את ארכיון קק״ל ואת אופן כתיבת ההיסטוריה הישראלית ולייצר עשייה עכשווית הנעשית בזיקה לרעיון הארכיון, לחומרים הקיימים בו ולשיטות העבודה בהם נקטו הצלמים של קק״ל בכדי לייצר תצלומים. בחינתנו את הארכיון תעשה מתוך תפיסת הדקונסטרוקציה – כלומר נשאף לחלץ מגמות חבויות מתוך ״התת מודע״ של הארכיון ולהביאן להכרה באמצעות עבודה צילומית עכשווית שנעשית במחשבה עכשווית על ישראליות ועל המרחב הישראלי, מתוך זיקה להיסטוריה של המקום.חובות הקורס ותוצריו: נוכחות, השתתפות פעילה, ועבודה רציפה לאורך הסמסטר על פרויקט אישי שיאושר על ידי המרצה ויוגש בסוף כל סמסטר. ביום ההגשה הסופית כל סטודנט יגיש קבצי jpeg באיכות גבוהה ומצגת PDF הכוללת טקסט קצר הסביר את הפרויקט, התצלומים מהארכיון ששימשו השראה לפרויקט והתמונות שצילם הסטודנט/ית.