צילום: קורס

דימויה של העיר 1

84499
יערי שרון, סמסטר א', יום ג', 14:00-17:00
2.0
מצב של חוסר הוודאות - החברתי, הפוליטי והתרבותי, השאלות הקיומיות, ומצב החוויתי -אישי של החיים בעיר הן נקודות המוצא לעשייה ולדיון אותו נקיים בשיעור. נעצור להתבונן בעיר כחומר גלם ללמידה, ליצירת דימויים ולפעולה ביקורתית ובוחנת. נתייחס לעיר כזירה של מחאה. במהלך הקורס נרחיב את שדה הפעולה בעיר ונעסוק בצילום כמעודד פעולה לעומת צילום המתעד אותה. נתייחס לעשיית אמנות של סובייקט יחיד בשיתוף/התנגדות למערכות עירוניות - יחיד מול מערכת. אימוץ קונבנציות שונות של שימוש בדימויים מחוץ לאמנות על ידי מערכות עירוניות כפלטפורמה לנקודת מבט אישית למשל: שמאי ביטוח, מצלמת אבטחה, מצלמת ניהול תחבורה, פקח ארנונה, ניקיון, אבטחה וכו׳באמצעות תרגילים, מטלות ויוזמה עצמית כל סטודנט יגבש במחצית הראשונה של הקורס את זירת ההתבוננות והפעילות העירונית שלו. במחצית הסמסטר תתקיים הגשת ביניים בה יהיה על כל סטודנט להציג את כוונות עבודתו ובעיקר את האופן בו הוא מעוניין לממש את הפרויקט בסוף הסמסטר: תערוכה, ספר, מדיה דיגיטלית או כל פלטפורמה אחרת. בסוף הקורס נקיים הגשה של הפרויקט.