צילום: קורס

דימויה של העיר

84499
ולמה ון דר מולן מיכאל, אדר', סמסטר א', יום ד', 10:00-13:00
יערי שרון, סמסטר א', יום ד', 10:00-13:00
2.0
דימויה של העירקורס בחירה לשנים ג׳ וד׳, סימולטני למחלקה לצילום והמחלקה לארכיטקטורה בהשתתפות מרצים וסטודנטים משתי המחלקותמרצים:שרון יערי, המחלקה לצילוםמיכאל וולמה ון דר מולן, המחלקה לארכיטקטורה קורס סמסטריאלי - סמסטר א׳ (במחלקה לצילום יתקיים קורס המשך בסמסטר ב׳ עם שרון יערי)יום ד׳ 9:00 - 12:00 כל קבוצה במחלקת האם2 נ״זהעיר כמבנה אנושי הינה תופעה תרבותית רב מימדית אשר רוקמת הקשרים במרחב ובזמן בין תושביה והמקום בו בחרו (או נאלצו) להתיישב ולפעול. בעולם בו הגירה מואצת לערים מהווה מצע לשאלות קיומיות, חברתיות, תכנוניות, סביסתיות, אנטרופולוגיות, היסטוריות, פוליטיות וכלכליות, אנחנו מבקשים לעצור לרגע ולהתבונן לעומקה של העיר ולראות בה חומר גלם ללמידה, לחיפוש דימויים ולפעולה ביקורתית ובוחנת. בשיתוף בין המחלקה לצילום והמחלקה לארכיטקטורה, העיר תהיה לנו כמורה למסע, מעין טקסט טעון, בהתהוות תמידית, רבוד, רווי, לא שלם ולא ליניארי אשר ניתן לכתוב ולשכתב בעבר, בהווה ובעתיד.האמצעי לפעולת ההתבוננות הוא המצלמה או ליתר דיוק הדימוי הפוטוגרפי ככלי תיווך, ביקורת והתערבות. מנעד אופני התיאור לאיפיונים של הנוף העירוני הוא עצום: מדידה, חישה, שוטטות, צבירה, מסגור, הצצה, סריקה, מיפוי, פרישה, השטחה, פרימה, חשיפה ומעקב. כל אלו הינן פעולות אפשריות לבחירה מודעת ולניסוח של עמדה ייחודית והתייחסות להיבטים במגוון קטגוריות אליהן לצילום, ולדימויים, יש נגישות: בו זמניות, רצף, צפיפות, טריטוריאליות, ריטואליות, אנונימיות, שייכות, הטרוגניות, קנה מידה, טיפולוגיה, תווך, מרקם, טקסטורה, התפוררות, התחדשות, מחזוריות, צרכנות, תנועה, תחבורה, גודש, ריסון, שליטה, כאוס, העיר כתשתית, העיר כמצב צבירה ועוד.מתוך המאגר הכמעט אין סופי של נושאים ועמדות אפשריים, כל סטודנט מייצר מבט סובייקטיבי לפי העניין שמצא בעבודת החיפוש ומאפיין ומסגל את הפעולה האומנותית המגיבה עליו. במהלך הקורס ננהל דיון מתמשך, חוצה תחומים דרך הכרות עם עבודות צלמים בז׳אנרים שונים, עם תחומי תכנון ופיענוח של העיר ודרך עבודת הסטודנטים.מבנה הקורס:- במהלך הסמסטר מיכאל וולמה ון דר מולן ירצה במחלקה לצילום ושרון יערי ירצה במחלקה לארכיטקטורה. שתי הקבוצות יעבדו במקביל לפי אותו סילבוס תוך מפגשים ודיונים משותפים .- בסוף סמסטר א׳ תתואם סדנת עיר - סדנה משותפת של שלושה ימים, לסטודנטים משתי המחלקות, בעיר שתקבע בהמשך. סדנה בה ניישם את הרעיונות ודרכי הפעולה בעיר שניזום במהלך הסמסטר - ניסוח קוד המחבר מבט אישי וביקורתי המסוגל אף להתייחס למרכיבים ולהקשרים השונים הנצברים. - לסטודנטים מהמחלקה לצילום קיימת אפשרות לקורס המשך בסמסטר השני אשר יוקדש להעמקה ופיתוח גוף העבודות והידע בקטגוריות השונות ולגיבוש החומרים השונים לקראת תערוכה, ספר, אתר או כל רעיון עליו נחליט במשותף ושיהיה רלוונטי למהלך העשייה.