צילום: קורס

ללמוד מהעיר 2

84501
יערי שרון, סמסטר ב', יום ג', 14:00-17:00
2.0
סדנת המשך לקורס ללמוד מהעיר 1. בליבת הקורס תתקיים סדנת צילום של 2-3 ימים (מרוכזים או במפגשים נפרדים לאורך הסמסטר - בהתאם להנחיות הקורונה) בהם נפעל ונצלם במרחב עירוני שיבחר במשותף. בסדנה זו ניישם את המרכיבים שנלמדו והודגמו בקורס ׳דימויה של עיר׳ .למהלך הקורס שתי מטרות עיקריות: המטרה הראשונה פיתוח גוף עבודה עצמאי על ידי הסטודנט המתבונן וחוקר את מרכיבי העיר כחומר גלם ללמידה, ליצירת דימויים ולפעולה ביקורתית ובוחנת. מקום הדימויים והשימוש בהם כחלק מתפקוד ותפיסת העירוניות: אימוץ קונבנציה של צילום אובייקטיבי לעומת אפשרות הלך הרוח והממד החוויתי של העיר. אפיון הלילה כזירת פעולה ו/או השתנות פונקציונלית במשך היום.המטרה השנייה הינה בנייה משותפת (לאורך חלקו השני של הסמסטר) של מודל כיתתי בחלל תצוגה שיבטא את מגוון תפיסות מהות העירוניות של הסטודנטים בקבוצה. הצגת המודל הפיזי-רעיוני בחלל תצוגה.נדון בקטגוריות השונות של צילום ביחס לעיר - צילום מתאר עולם אל מול צילום בורא עולם, צילום רחוב, צילום מבויים, שיטוט, צילום הדן בשאלת המודל ובוחן את יומרת המיפוי, צילום שמזהה העתקה והגירה של צורות במרחב העירוני וכן צילום כאפשרות של תגובה -יוזם ומניע פעולה או כזה המבקש לתעד אותה. באמצע הסמסטר, לאחר סדנת הצילום, נקיים הגשת ביניים בה על כל סטודנט להציג את כוונותיו ביחס לגוף העבודה שהוא יוצר ואופן תצוגתו. במקביל הגשת הביניים תאפשר לכיתה לגבש את אופי החלל שהם רוצים לאפיין כמודל מייצג את האינטרפרטציה הכיתתית למרחב העירוני הנתון.