צילום: קורס

הנחיה שנה ד'

94453
דאום דרור, סמסטר א', יום ד', 14:00-17:00
דאום דרור, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
4.0
הקורס יבוסס על מפגשים בפורום אישי במהלך השנה אשר יאפשרו למרצה מגע מידי מתמשך ורציף עם תהליך העבודה של כל סטודנט. עם תחילת סמסטר ב' - יידרש כל סטודנט להציג את הרעיון המרכזי של פרויקט הגמר שלו, בפני ועדת תערוכות, לקראת מהלך זה, ובתיאום מלא עם המנחה האישי, יוגדר אופי הפרויקט, היקפו והאלמנטים שירכיבו אותו.לקראת חודש יוני תושלם העבודה על פרויקט הגמר, ויחל שלב ההפקה והביצוע של הפרויקט (חלקים נבחרים מפרויקט הגמר אותן יתבקש הסטודנט להציג כתערוכה, בתערוכת סוף השנה) בייעוץ עם המנחה האישי ואוצר התערוכה.