צילום: איש סגל

עובדיה מוטי

עובדיה מוטי

moti@bezalel.ac.il