צילום: איש סגל

יפמן רונה

יפמן רונה

yafman@post.bezalel.ac.il