צילום: איש סגל

ולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'

ולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'

mikalool@post.bezalel.ac.il