צילום: איש סגל

שוקר איתן

שוקר איתן

eytan@post.bezalel.ac.il