תוכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > תוכנית לימודים

צילום: תוכנית לימודים

הלימודים לתואר B.F.A (בוגר באמנות) במחלקה לצילום בבצלאל נמשכים ארבע שנים.

תוכנית הלימודים העשירה מספקת תשתית טכנית ומקצועית בתחום הצילום, הוידיאו, הסאונד, הדימוי הנע וההדמיה הממוחשבת, כמו גם תשתית עיונית ורעיונית המהווה בסיס ליישומים בתחומי המולטימדיה השונים לאחר סיום הלימודים. 
סגל ההוראה כולל את מיטב הצלמים, חוקרי אמנות ואוצרי הצילום בישראל, לצד מרצים אורחים ממוסדות בינלאומיים, דוגמת המוזיאון לאמנות עכשווית בניו יורק Moma)), אוניברסיטת קורקן (Corcoran) בוושינגטון ואוניברסיטת גולדסמית' Goldsmith)) בלונדון. המחלקה מעמידה לרשות הסטודנטים מערך גדול של ציוד ותנאים להפקת עבודות הכוללים מצלמות דיגיטליות ואנאלוגיות בפורמטים שונים, מצלמות וידיאו באיכות HD, אמצעי תאורה ופלאשים, חוות מחשבים רחבת ידיים, עשרות מדפסות, כיתות סטודיו מאובזרות ומעבדת חדר חושך מקצועית.
המחלקה מעודדת כמות ניכרת של תלמידים לצאת לתוכנית חילופי סטודנטים בחו"ל במהלך שנה ג' בשיתוף עם למעלה ממאה וחמישים אוניברסיטאות ברחבי העולם, או להשתתף בסמינרים שנערכים בארה”ב וביפן במהלך חופשת הקיץ.

רשימת מוסדות חלקית :

Escuela de Fotografia Motivarte, Argentina
University of Sydney, Australia
York University, Canada
East China Normal Uni and College of Design, Shanghai, China
Aalto University, Helsinki and Lahti University of Applied Sciences, Finland
Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts (ENSBA), Lyon, Paris college of Art, and Ecole superieure d'Art TPM (ESATPM), Toulon,  France
Bauhaus University, Weimar,  BTK-FH, Berlin, Hamburg University of Applied Sciences, HGB Leipzig, and Staedelschule, Frankfurt, Germany
Moholy Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary
Instituto Europeo de Design (IED), Milano, Instituto Europeo de Design (IED), Roma, Instituto Europeo de Design (IED), Turino, Italy
Royal Academy of Art, Hague, Rietveld Academy, Amsterdam, The Netherlands
Zurich University of the Arts, Switzerland
Taipei National University of the Arts, Taiwan
University of Bahcesehir, Istanbul, Turkey
Glasgow School of Art, Slade School of Fine Art, United Kingdom
California College of the Arts (CCA), Cleveland Institute of the Arts, Cooper Union, New York, Kansas City Art Institute, Maryland Institute College of Art, Milwaukee Institute of Art and Design, MassArt – Boston, Parsons School of Design, New York, Pratt Institute, New York, Rhode Island School of Design, San Francisco Art Institute, School of the Art Institute of Chicago, School of the Museum of Fine Arts, Boston, SUNY New Paltz, University of the Arts, Philadelphia, United States 


תוכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבע שנות לימוד. השנה הראשונה מיועדת ללימודי יסוד (קורסי חובה שנתיים), שבהם מוקנים הכלים הטכניים, המעשיים, התיאורטיים והתוכניים הנוגעים לצילום, מדיה דיגיטלית, מדיה חדשה, וידיאו, ועוד. הלימוד מתבצע באמצעות עבודה מובנית ומונחית, תרגילים ופרויקטים, בשיעורים ובעבודה חופשית של הסטודנט. מסגרת הלימודים המתקדמת של שנים ב' ג' וד' מיועדת ללימודי קדם (קורסי בחירה). המערכת נבנית באופן ספציפי על ידי הסטודנט בהתאם לנטיותיו האישיות ובתמיכה ישירה של סגל ההוראה במחלקה. מבנה זה מאפשר לסטודנט לעצב, לגבש, ולמקד את אופי לימודיו באמצעות עשייה ויצירה מקוריים. שנה ד' מוקדשת ברובה לפרויקט גמר אליו מצורפת עבודה כתובה המשקפת יכולת מחקר עצמאית ומעמיקה בתחום בו בחר הסטודנט. עם השלמת הפרויקט נדרש הסטודנט להציג עבודות נבחרות ממנו בתערוכת סוף השנה.
הלימודים כוללים השתתפות בכל קורסי החובה ובמכסה נתונה של קורסי בחירה המוצגים בתכנית הלימודים. שבוע לימוד כולל כ-30 שעות מגע אקדמיות, נוסף על עבודה עצמית בסדנאות או מחוץ לאקדמיה. בשנים הראשונות נוצרת תשתית שעליה יתבססו הבחירה, המחקר והיצירה האישית בשנים המתקדמות ובתערוכת הגמר האישית שבסיומן.


פירוט השנים:

שנה א'
שנה זו תוקדש לבניית תשתית של השכלה מדיומלית רוחבית לרכישת מיומנויות טכניות יישומיות ולהקניית הרגלי עבודה. יושם דגש על עידוד הדחף והיוזמה האישיים במשמעת עבודה עצמית ובמציאת פתרונות רב-תחומיים ככל האפשר לבעיות ולתרגילים שיובאו בפניו, לפיתוח יכולת האלתור והחשיבה המופשטת ולביסוס שפת התדיינות וביקורת משותפים.

ועדות ייעוץ שנה א' : לקראת אמצע הסמסטר השני תתקיימנה ועדות ייעוץ לשנה א' בהשתתפות הסטודנט ומורים המלמדים בשכבה. הסטודנט יציג בפני הוועדה את כל העבודות שהגיש בסדנאות שבהן למד. מטרת הוועדה היא לבחון את היקפה ואיכותה של עבודת הסטודנט ביחס לרמה הנדרשת ולהתריע לגבי המעבר לשנה הבאה. במידת הצורך יתקיים פאנל נוסף לקראת סוף השנה.

שנים ב' -ג'

שנים  אלו יוקדשו להעמקת ההבנה, הידע והמיומנות בצילום וכן להרחבת תחומי ההתמודדות במקצועות הצילום, הוידיאו והסאונד. הכוונה היא להקנות ידע לסטודנטים ולאפשר להם להתנסות תחומים שונים. תכנית הלימודים תעודד בחירה ויוזמות אישיות ותאפשר לסטודנטים התקדמות בתחומים המתאימים לכישוריהם ולהשקפותיהם.  בשנים אלו תינתן האפשרות לסטודנטים לבנות לעצמם מערכת המורכבת מקורסי בחירה במחלקה בשני פורמטים מקבילים: שיעורי סטודיו מרכזיים בימים ב' ג' וסדנאות בחירה בימים ד' ה'.

שנה ד'
שנה ד' מוקדשת ברובה לפרויקט ועבודת הגמר. במהלך השנה יתאפשר לכל סטודנט לעסוק בתחום ובנושא נבחר, לחקור אותו, להעמיק בו ולגבשו לגוף עבודות קוהרנטי. שנה ד' מהווה הכנה לקראת ההינתקות ממסגרת הלימודים, והדבר מתבטא בעבודה עצמאית ונטילת אחריות על תהליכי המחקר והעבודה: תכנון, מציאת מקורות, פתרונות, עזרה וייעוץ, הסקת מסקנות וסיכום תהליכי ביצוע, גיבוש האמצעים הצורניים וההבעתיים, לרבות ההיבט התקשורתי של העבודה המוגמרת. כל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי בתערוכת הסיום שבה יוצגו עבודות נבחרות מתוך פרויקט הגמר של כל סטודנט.

פרוייקט גמר
עבודת הגמר אמורה לתת ביטוי לידע שנרכש בשנות הלימודים במסגרת התואר ולרמת ההישגים האישיים של כל סטודנט בתחומים הנלמדים במחלקה: צילום, ווידיאו, דימוי נע וסאונד. כחלק אינטגראלי מפרויקט הגמר יידרש כל סטודנט להגיש בסוף שנת הלימודים עבודה כתובה. הנחיה לכתיבת העבודה בכל הנוגע להיקף, מבנה, צורה, תכנים וכדומה, תינתן בסדנה שתיוחד לכך במחלקה להיסטוריה ותיאוריה.
• הסטודנטים מחויבים להדפיס את פרויקט הגמר במעבדות המחלקה לצילום בבצלאל בלבד.


קורסי המחלקה להיסטוריה ותאוריה
בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ"ז במסגרת לימודיהם העיוניים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה. לעמוד המחלקה להיסטוריה ותאוריה

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A