אמנויות המסך: אודות המחלקה

המחלקה לאמנויות המסך מאפשרת ליחיד ליצור קולנוע עצמאי, מסקרן, מרתק ומאתגר. אנימציה וקולנוע נפגשים על צג המחשב, הטלוויזיה, מסך הקולנוע או הטלפון הסלולרי,  בגלריה ובמוזיאון.

מרחב הפעולה של המחלקה לאמנויות המסך כולל את תכניות האנימציה, הקולנוע והווידאו, ויוצר קשר בין הקולנוע לשדה האמנות ככלי ביטוי.
אנו מעודדים יצירת קולנוע אנימציה וניו מדיה כאפשרות לביטוי אישי ואמנותי ושואפים להבין וללמד את יסודות השפה הקולנועית ובמקביל לחקור ולפתח עקרונות למבנה צורני חדש שונה וייחודי.

לסטודנט במחלקה לאומנויות המסך יש אפשרות מופלאה וייחודית לברוא עולמות, להפיח בהם רוח חיים באמצעות התנועה והכוריאוגרפיה ולמלאם בתוכן באמצעות הסיפור. כל זה יכול להתרחש באמצעות עיפרון פשוט על גבי נייר, תזוזת חפצים במרחב, או באמצעות הטכנולוגיות הדיגיטאליות ותוכנות תלת ממד המשוכללות והעכשוויות ביותר. יוצר הווידיאו והקולנוע יכול להשתחרר מהנרטיב ולהפוך את המצלמה שבידיו לכלי כתיבה. כלי רישום גמיש ושנון כמו שפה כתובה, שירה, פיסול או ציור המבקש להביע תשוקות, מחשבות ורעיונות, או לחילופין לתעד ולספר סיפור. הקולנוע, הווידאו והאנימציה פוגשים זה את זה על גבי המסך.

תכנית הלימודים של המחלקה לאמנויות המסך, המשלבת את תחומי הקולנוע הווידאו והאנימציה, מכוונת את הסטודנטים לפתח מבט חד ושפה אישית, כדי ליצור אנימציה,  קולנוע תיעודי, קולנוע אישי וניסיוני, אמנות וידאו וניו מדיה המנוסחת על-ידי אמן השולט בכלים ובמדיום, ומרחיב את גבולות השפה ומייצר אמירות ושאלות בעלות משמעת ותוקף חברתי, פוליטי, ביקורתי, אישי ותרבותי.
אנו מבקשים לפתח יוצרי קולנוע ואנימציה עצמאיים,  רב תחומיים ומקצועיים בעלי יכולת ותשוקה לפתח שדות אמנותיים חדשים תוך פריצת דרך במרחב שבין אמנות, קולנוע, אנימציה ומדיה דיגיטאלית אינטראקטיבית.