אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
794500860Body mechanicsלזר ערןא'ד' 17:00-20:00.0
7975020STOP MOTIONאורן רוני, פרופ'חובה ב- אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7975020STOP MOTIONאורן רוני, פרופ'חובה ב- אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
797530377STOP MOTION עיקריאורן רוני, פרופ'חובה מסלוליא'ד' 10:00-13:006.0
797530377STOP MOTION עיקריסומר מורןחובה מסלוליב'ב' 14:00-17:006.0
7975015אנימציה קלסיתשרר דניאלהחובה ב- אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7975015אנימציה קלסיתשרר דניאלהחובה ב- אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
7975016אנימציה קלסיתגזית שרוןחובה ב- אנימציהב'ב' 10:00-13:002.0
7975016אנימציה קלסיתגזית שרוןחובה ב- אנימציהב'ב' 14:00-17:002.0
79753051אנימציה קלסית עיקריברנשטיין תמיחובה מסלוליא'ב' 10:00-13:006.0
79753051אנימציה קלסית עיקריברנשטיין תמיחובה מסלוליב'ב' 10:00-13:006.0
794500861אנימציית דמויות לתלת ממד למתקדמיםלזר ערןב'ד' 17:00-20:00.0
7900202אפטר אפקטסזילברנגל משהחובה בא'ה' 14:00-17:001.5
7900202אפטר אפקטסזילברנגל משהחובה בב'ה' 10:00-13:001.5
7900202אפטר אפקטסזילברנגל משהחובה בב'ה' 14:00-17:001.5
79450087אפיון ומשחק דמות בתלת ממד למתקדמיםשניאור דניאלבחירה ג' ד'א'ד' 10:00-13:002.0
79753071בימוי ואנימצית דמויות 3Dשניאור דניאלחובה ג'- אנימציהב'ב' 14:00-17:002.0
79452302בימוי סרט עלילתי קצרפרידנברג בנימיןחובה ב - וידאוא'ה' 14:00-17:003.0
79452302בימוי סרט עלילתי קצרפרידנברג בנימיןחובה ב - וידאוב'ה' 14:00-17:003.0
79000195בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמיםלב יאיר, פרופ' חברבחירה ג' ד'א'ה' 14:00-17:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >