אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7975020STOP MOTIONאורן רוני, פרופ'חובה ב- אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7975020STOP MOTIONאורן רוני, פרופ'חובה ב- אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
797530377STOP MOTION עיקריאורן רוני, פרופ'חובה מסלוליא'ד' 10:00-13:006.0
797530377STOP MOTION עיקריאורן רוני, פרופ'חובה מסלוליב'ד' 10:00-13:006.0
79004700אני טקסט פוליטימוגרבי אביחובה ד - אנימציהא'ד' 14:00-17:002.0
7975025אנימציה בתלת מימד (Body mechanics)שניאור דניאלבחירה לשנה בב'ד' 10:00-13:002.0
7975015אנימציה קלסיתמשולם נעםחובה ב- אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7975015אנימציה קלסיתמשולם נעםחובה ב- אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
7975016אנימציה קלסיתגזית שרוןחובה ב- אנימציהב'ב' 10:00-13:002.0
7975016אנימציה קלסיתגזית שרוןחובה ב- אנימציהב'ב' 14:00-17:002.0
79008182אנימצית דמויות בתלת ממד למתקדמיםשניאור דניאלבחירה ג' ד'א'ד' 10:00-13:002.0
7900202אפטר אפקטסזילברנגל משהחובה בא'ה' 14:00-17:001.5
7900202אפטר אפקטסזילברנגל משהחובה בב'ה' 10:00-13:001.5
7900202אפטר אפקטסזילברנגל משהחובה בב'ה' 14:00-17:001.5
79753071בימוי ואנימצית דמויות 3Dכהן משהחובה ג'- אנימציהב'ב' 14:00-17:002.0
7945305בימוי קולנוע תיעודי (צילום)לב יאיר, פרופ'בחירה מחלקתיתא'ה' 14:00-17:004.0
7945305בימוי קולנוע תיעודי (צילום)לב יאיר, פרופ'בחירה וידאוא'ה' 14:00-17:006.0
7945305בימוי קולנוע תיעודי (צילום)לב יאיר, פרופ'בחירה מחלקתיתב'ה' 14:00-17:004.0
7945305בימוי קולנוע תיעודי (צילום)לב יאיר, פרופ'בחירה וידאוב'ה' 14:00-17:006.0
7945306בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמים ב'לב יאיר, פרופ'בחירה וידאוב'ה' 14:00-17:003.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >