אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
79000195בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמיםלב יאיר, פרופ' חברבחירה ג' ד'ב'ה' 14:00-17:004.0
7975330בימוי שחקניםיעיש אמיתיחובה ג'- אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
79008184בימוי שחקניםיעיש אמיתיחובה ג'- אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
79004708הנפשה ניסיוניתהיללי ערןבחירה ג' ד'ב'ד' 10:00-13:002.0
7900111הפקה וליווי פרויקטיםמשולם נעםחובה ד - אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7900111הפקה וליווי פרויקטיםמשולם נעםחובה ד - אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
7900111הפקה וליווי פרויקטיםמשולם נעםחובה ד - אנימציהב'ג' 10:00-13:002.0
7900111הפקה וליווי פרויקטיםמשולם נעםחובה ד - אנימציהב'ג' 14:00-17:002.0
7975301התמחות אנימציה לתלת מימד (מאיה)אינקס אוריחובה מסלוליא'ב' 10:00-13:006.0
7975301התמחות אנימציה לתלת מימד (מאיה)אינקס אוריחובה מסלוליב'ב' 10:00-13:006.0
7945020וידאו ארטז"ק מאיהחובה ב - וידאוא'ג' 14:00-17:004.0
7945020וידאו ארטז"ק מאיהחובה ב - וידאוב'ג' 14:00-17:004.0
7945312וידאו ארטשלם אפרתבחירה וידאוא'ג' 10:00-13:006.0
7945312וידאו ארטשלם אפרתבחירה וידאוב'ג' 10:00-13:006.0
7945313וידאו ארט ב'שלם אפרתבחירה וידאוב'ג' 10:00-13:003.0
794500865וידאו בעידן הדיגיטלינאטור כרםבחירה ג' ד'א'ה' 14:00-17:002.0
7945013וידאו דוקומנטרישאער ישראלהחובה ב - וידאוא'ב' 10:00-13:004.0
7945013וידאו דוקומנטרישאער ישראלהחובה ב - וידאוב'ב' 14:00-17:004.0
7975009חשיבה אנימטיביתקנטור טלחובה א- אנימציהב'ג' 10:00-13:002.0
7975009חשיבה אנימטיביתקנטור טלחובה א- אנימציהב'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >