אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
97000196טכנולוגיות צילום מתקדמותבן-אריה אודיחובה ב - וידאוא'ב' 14:00-17:002.0
7900108ידיעת המחשבברמן דודחובה אא'ג' 14:00-17:001.0
7900108ידיעת המחשבברמן דודחובה אא'ד' 10:00-13:001.0
7900108ידיעת המחשבברמן דודחובה אא'ד' 14:00-17:001.0
79753021יסודות בעיצוב תפאורההקר נטעחובה מסלוליא'ב' 10:00-13:002.0
7945014יסודות בעריכת סרטיםענבר ורוניקחובה ב - וידאוא'ה' 10:00-13:002.0
797500250יסודות בעריכת סרטיםענבר ורוניקחובה ב- אנימציהב'ג' 14:00-17:002.0
797500250יסודות בעריכת סרטיםענבר ורוניקחובה ב- אנימציהב'ה' 10:00-13:002.0
7975007יסודות האיורפרבר צחיחובה ב- אנימציהא'ב' 10:00-13:001.5
7975007יסודות האיורפרבר צחיחובה ב- אנימציהא'ב' 14:00-17:001.5
7975001יסודות האנימציהגדון טלחובה א- אנימציהא'ד' 10:00-13:004.0
7975001יסודות האנימציהגדון טלחובה א- אנימציהא'ד' 14:00-17:004.0
7975001יסודות האנימציהגדון טלחובה א- אנימציהב'ד' 10:00-13:004.0
7975001יסודות האנימציהגדון טלחובה א- אנימציהב'ד' 14:00-17:004.0
7975005יסודות הפיסולסיטון אביחובה א- אנימציהא'ב' 10:00-13:002.0
7975005יסודות הפיסולסיטון אביחובה א- אנימציהא'ב' 14:00-17:002.0
7975005יסודות הפיסולסיטון אביחובה א- אנימציהב'ב' 14:00-17:002.0
7975005יסודות הפיסולסיטון אביחובה א- אנימציהב'ג' 10:00-13:002.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאולב יאיר, פרופ' חברחובה א- וידאוא'ה' 10:00-13:004.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאולב יאיר, פרופ' חברחובה א- וידאוב'ה' 10:00-13:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >