אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7900106יסודות הקולנוע- וידאומילשטיין אוהדחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאומילשטיין אוהדחובה אא'ה' 14:00-17:004.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאומילשטיין אוהדחובה אב'ה' 10:00-13:004.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאומילשטיין אוהדחובה אב'ה' 14:00-17:004.0
79004030יסודות צבעינאי מארקבחירה ג' ד'ב'ד' 10:00-13:002.0
79004030יסודות צבעינאי מארקבחירה לשנה בב'ד' 10:00-13:002.0
794500835כירורגיה של התהליך היצירתיולד אסנתבחירה ג' ד'א'ד' 10:00-13:002.0
97000193לפרק את הקוד הקולנועילייבמן רונןחובה ג'-וידאוא'ד' 10:00-13:006.0
97000193לפרק את הקוד הקולנועילייבמן רונןחובה ג'-וידאוב'ד' 10:00-13:006.0
7975014מאיה למתחילים - חומריות תאורה ורנדררזניק צחיחובה ב- אנימציהא'ד' 10:00-13:001.5
7975014מאיה למתחילים - חומריות תאורה ורנדררזניק צחיחובה ב- אנימציהא'ד' 14:00-17:001.5
794500859מאיה למתחילים - מבוא לפיסול בתלת ממדשניאור דניאלחובה א- אנימציהב'ה' 10:00-13:001.5
7975025מאיה למתחילים - מבוא לריגינגרזניק צחיבחירה לשנה בב'ד' 10:00-13:002.0
794500858מאיה למתחילים-מבוא לפיסול בתלת ממדשניאור דניאלחובה א- אנימציהב'ה' 14:00-17:001.5
7945107מבוא לוידיאובלבן שרוןחובה א- וידאוא'ב' 10:00-13:004.0
7945107מבוא לוידיאובלבן שרוןחובה א- וידאוב'ד' 14:00-17:004.0
7900168נקודת מפגשגולדברג אילנקודות מפגשב'ב' 13:00-14:002.0
7900169נקודת מפגשברנשטיין תמינקודות מפגשא'ד' 13:00-15:002.0
7900170נקודת מפגשברנשטיין תמינקודות מפגשב'ד' 13:00-15:002.0
79004011נקודת מפגשלייבמן רונןנקודות מפגשב'ד' 13:00-14:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >