אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
79004016נקודת מפגשברמן הרצברג נועהנקודות מפגשא'ה' 13:30-15:302.0
79004020נקודת מפגשרוזנוב מיכאלנקודות מפגשא'ב' 10:00-13:002.0
79004045נקודת מפגששלם אפרתנקודות מפגשא'ג' 13:00-14:002.0
79004049נקודת מפגשולד אסנתנקודות מפגשא'ד' 13:00-14:002.0
79004051נקודת מפגששלם אפרתנקודות מפגשב'ג' 13:00-14:002.0
79004051נקודת מפגששניאור דניאלנקודות מפגשא'ד' 16:00-17:002.0
79004052נקודת מפגשמזח דודו, פרופ' חברנקודות מפגשב'ד' 09:00-10:002.0
79004052נקודת מפגשענבר ורוניקנקודות מפגשב'ג' 13:00-14:002.0
79004053נקודת מפגשגדון טלנקודות מפגשא'ד' 17:00-18:002.0
79004054נקודת מפגשז"ק מאיהנקודות מפגשב'ג' 13:00-14:002.0
79004703נקודת מפגשפאוסט מיכאלנקודות מפגשא'ב' 11:30-13:002.0
79004704נקודת מפגשפאוסט מיכאלנקודות מפגשב'ה' 17:00-19:302.0
79004706נקודת מפגשהיללי ערןנקודות מפגשב'ד' 14:00-17:002.0
7945555נראטיבים חדשים- מבנה וניתוח, הז'אנרים החדשים, שיטות עבודה ויצירהאשרי אסףחובה ג'-וידאוא'ה' 10:00-13:002.0
7900107סדנא רב תחומית - בין אמנות לקולנועשלם אפרתחובה א- אנימציהא'ג' 14:00-17:004.0
7900107סדנא רב תחומית - בין אמנות לקולנועשלם אפרתחובה א- אנימציהב'ג' 14:00-17:004.0
7900190סדנאות - סאונד והפקהצוות מרציםחובה א- אנימציהא'ד' 10:00-13:001.5
79450090סדנת הזנק לפיתוח רעיונותמזח דודו, פרופ' חברא'
2.0
7900102סדנת מבוא לכתיבה דרמתיתאשרי אסףחובה אב'ד' 10:00-13:001.0
7900102סדנת מבוא לכתיבה דרמתיתשיף אגור, פרופ' חברחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >