אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7900102סדנת מבוא לכתיבה דרמתיתשיף אגור, פרופ' חברחובה אא'ג' 14:00-17:001.5
7900300סטודיו ג'ליאור עמיתחובה ג'- אנימציהא'ג' 14:00-17:006.0
7900300סטודיו ג'ליאור עמיתחובה ג'- אנימציהב'ג' 14:00-17:006.0
7900300סטודיו ג'מזח דודו, פרופ' חברחובה ג'- אנימציהא'ג' 10:00-13:006.0
7900300סטודיו ג'מזח דודו, פרופ' חברחובה ג'- אנימציהא'ג' 14:00-17:006.0
7900300סטודיו ג'מזח דודו, פרופ' חברחובה ג'- אנימציהב'ג' 10:00-13:006.0
7900300סטודיו ג'מזח דודו, פרופ' חברחובה ג'- אנימציהב'ג' 14:00-17:006.0
7975017סטורי בורד ועיצוב דמויותנדב נעםחובה ב- אנימציהא'ב' 10:00-13:002.0
7975017סטורי בורד ועיצוב דמויותנדב נעםחובה ב- אנימציהא'ב' 14:00-17:002.0
79450083עיצוב דמותנדב נעםחובה א- אנימציהב'ד' 14:00-16:001.0
79450084עיצוב דמותנדב נעםחובה א- אנימציהב'ג' 14:00-16:001.0
797530671עיצוב חזותי לstop motionהקר נטעחובה מסלוליב'ב' 10:00-13:002.0
7975313עיצוב חזותי לאנימציה קלאסיתפאוסט מיכאלחובה ג'- אנימציהא'ב' 14:00-17:004.0
7975313עיצוב חזותי לאנימציה קלאסיתפאוסט מיכאלחובה ג'- אנימציהב'ה' 14:00-17:004.0
7900103עיצוב מסךרוזנוב מיכאלחובה אא'ב' 14:00-17:002.0
7900103עיצוב מסךרוזנוב מיכאלחובה אב'ב' 10:00-13:002.0
7900103עיצוב מסךרוזנוב מיכאלחובה בב'ב' 14:00-17:002.0
7900203עיצוב פס קול - אנימציהגור-אריה איילחובה בב'ג' 10:00-13:001.5
7900203עיצוב פס קול - אנימציהגור-אריה איילחובה בב'ג' 14:00-17:001.5
7900203עיצוב פס קול - אנימציהמאיר דניאלחובה בא'ד' 10:00-13:001.5
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >