אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7945110עריכת וידאו - Premiereענבר ורוניקחובה א- וידאוא'ה' 14:00-17:002.0
79454004פורום כיתתיבלבן שרוןחובה ד - אנימציהא'ד' 10:00-13:004.0
79454004פורום כיתתיבלבן שרוןחובה ד - אנימציהב'ד' 10:00-13:004.0
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ב' 10:00-13:001.5
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ב' 14:00-17:003.0
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אב'ב' 10:00-13:003.0
97000198קולנוע דוקומנטרי עכשוויגולדברג אילבחירה וידאוא'ב' 10:00-13:006.0
97000198קולנוע דוקומנטרי עכשוויגולדברג אילבחירה וידאוב'ב' 10:00-13:006.0
7945311קולנוע נסיונישינברג חןבחירה ג' ד'ב'ב' 14:00-17:002.0
7948012קולנוע נסיונישינברג חןחובה ב - וידאוב'ב' 10:00-13:002.0
797530911קולנוען מתאגרף ורקדנית בטן מגיעים לאי בודד...מה עכשיף אגור, פרופ' חברחובה ג'- אנימציהב'ג' 10:00-13:002.0
797530911קולנוען מתאגרף ורקדנית בטן מגיעים לאי בודד...מה עכשיף אגור, פרופ' חברחובה ג'- אנימציהב'ג' 14:00-17:002.0
79004025קומפוזיטינגזילברנגל משהבחירה ג' ד'א'ה' 10:00-13:002.0
79753041קורס מאיה למתקדמיםבן חורין ליאורחובה מסלוליא'ב' 14:00-17:004.0
79753041קורס מאיה למתקדמיםבן חורין ליאורחובה מסלוליב'ה' 14:00-17:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionאורן רוני, פרופ'חובה ד - אנימציהא'ד' 14:00-17:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionאינקס אוריחובה ד- וידאוא'ב' 14:00-17:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionאינקס אוריחובה ד- וידאוב'ב' 14:00-17:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionברנשטיין תמיחובה ד - אנימציהא'ג' 10:00-13:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >