אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7900201תסריטאשרי אסףחובה בא'ה' 14:00-17:004.0
7900201תסריטאשרי אסףחובה בב'ד' 14:00-17:004.0
7900201תסריטברמן הרצברג נועהחובה בא'ה' 10:00-13:004.0
7900201תסריטברמן הרצברג נועהחובה בב'ה' 10:00-13:004.0
7900201תסריטליאור עמיתחובה בא'ג' 10:00-13:003.0
7900201תסריטליאור עמיתחובה בב'ג' 10:00-13:003.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9