אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7975020STOP MOTIONאורן רוני, פרופ'חובה ב- אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7975020STOP MOTIONאורן רוני, פרופ'חובה ב- אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionאורן רוני, פרופ'חובה ד - אנימציהא'ד' 14:00-17:004.0
797530377STOP MOTION עיקריאורן רוני, פרופ'חובה מסלוליא'ד' 10:00-13:006.0
7975301התמחות אנימציה לתלת מימד (מאיה)אינקס אוריחובה מסלוליא'ב' 10:00-13:006.0
7975301התמחות אנימציה לתלת מימד (מאיה)אינקס אוריחובה מסלוליב'ב' 10:00-13:006.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionאינקס אוריחובה ד- וידאוא'ב' 14:00-17:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionאינקס אוריחובה ד- וידאוב'ב' 14:00-17:004.0
7900102סדנת מבוא לכתיבה דרמתיתאשרי אסףחובה אב'ד' 10:00-13:001.0
7900201תסריטאשרי אסףחובה בא'ה' 14:00-17:004.0
7900201תסריטאשרי אסףחובה בב'ד' 14:00-17:004.0
7945555נראטיבים חדשים- מבנה וניתוח, הז'אנרים החדשים, שיטות עבודה ויצירהאשרי אסףחובה ג'-וידאוא'ה' 10:00-13:002.0
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ב' 10:00-13:001.5
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ב' 14:00-17:003.0
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אב'ב' 10:00-13:003.0
7945107מבוא לוידיאובלבן שרוןחובה א- וידאוא'ב' 10:00-13:004.0
7945107מבוא לוידיאובלבן שרוןחובה א- וידאוב'ד' 14:00-17:004.0
79454004פורום כיתתיבלבן שרוןחובה ד - אנימציהא'ד' 10:00-13:004.0
79454004פורום כיתתיבלבן שרוןחובה ד - אנימציהב'ד' 10:00-13:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >