אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
79450090סדנת הזנק לפיתוח רעיונותמזח דודו, פרופ' חברא'
2.0
794500860Body mechanicsלזר ערןא'ד' 17:00-20:00.0
794500861אנימציית דמויות לתלת ממד למתקדמיםלזר ערןב'ד' 17:00-20:00.0
7945311קולנוע נסיונישינברג חןבחירה ג' ד'ב'ב' 14:00-17:002.0
79000195בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמיםלב יאיר, פרופ' חברבחירה ג' ד'א'ה' 14:00-17:004.0
79000195בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמיםלב יאיר, פרופ' חברבחירה ג' ד'ב'ה' 14:00-17:004.0
79004025קומפוזיטינגזילברנגל משהבחירה ג' ד'א'ה' 10:00-13:002.0
79004030יסודות צבעינאי מארקבחירה ג' ד'ב'ד' 10:00-13:002.0
79004032תבניותקורן לירןבחירה ג' ד'ב'ה' 14:00-17:002.0
79004100רישוםפאוסט מיכאלבחירה ג' ד'ב'ה' 10:00-13:002.0
79004708הנפשה ניסיוניתהיללי ערןבחירה ג' ד'ב'ד' 10:00-13:002.0
79450087אפיון ומשחק דמות בתלת ממד למתקדמיםשניאור דניאלבחירה ג' ד'א'ד' 10:00-13:002.0
794500835כירורגיה של התהליך היצירתיולד אסנתבחירה ג' ד'א'ד' 10:00-13:002.0
794500865וידאו בעידן הדיגיטלינאטור כרםבחירה ג' ד'א'ה' 14:00-17:002.0
7945312וידאו ארטשלם אפרתבחירה וידאוא'ג' 10:00-13:006.0
7945312וידאו ארטשלם אפרתבחירה וידאוב'ג' 10:00-13:006.0
7945313וידאו ארט ב'שלם אפרתבחירה וידאוב'ג' 10:00-13:003.0
97000198קולנוע דוקומנטרי עכשוויגולדברג אילבחירה וידאוא'ב' 10:00-13:006.0
97000198קולנוע דוקומנטרי עכשוויגולדברג אילבחירה וידאוב'ב' 10:00-13:006.0
7975025מאיה למתחילים - מבוא לריגינגרזניק צחיבחירה לשנה בב'ד' 10:00-13:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >