אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ב' 10:00-13:001.5
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ב' 14:00-17:003.0
7900101צילום וידאו ותאורהבלאיש פיליפחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
7900102סדנת מבוא לכתיבה דרמתיתשיף אגור, פרופ' חברחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
7900102סדנת מבוא לכתיבה דרמתיתשיף אגור, פרופ' חברחובה אא'ג' 14:00-17:001.5
7900103עיצוב מסךרוזנוב מיכאלחובה אא'ב' 14:00-17:002.0
7900105רישום - אנימציההררי נבון נטעחובה אא'ה' 10:00-13:002.0
7900105רישום - אנימציההררי נבון נטעחובה אא'ה' 14:00-17:002.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאולב יאיר, פרופ' חברחובה א- וידאוא'ה' 10:00-13:004.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאומילשטיין אוהדחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
7900106יסודות הקולנוע- וידאומילשטיין אוהדחובה אא'ה' 14:00-17:004.0
7900107סדנא רב תחומית - בין אמנות לקולנועשלם אפרתחובה א- אנימציהא'ג' 14:00-17:004.0
7900108ידיעת המחשבברמן דודחובה אא'ג' 14:00-17:001.0
7900108ידיעת המחשבברמן דודחובה אא'ד' 10:00-13:001.0
7900108ידיעת המחשבברמן דודחובה אא'ד' 14:00-17:001.0
7900111הפקה וליווי פרויקטיםמשולם נעםחובה ד - אנימציהא'ג' 10:00-13:002.0
7900111הפקה וליווי פרויקטיםמשולם נעםחובה ד - אנימציהא'ג' 14:00-17:002.0
7900169נקודת מפגשברנשטיין תמינקודות מפגשא'ד' 13:00-15:002.0
7900190סדנאות - סאונד והפקהצוות מרציםחובה א- אנימציהא'ד' 10:00-13:001.5
7900201תסריטאשרי אסףחובה בא'ה' 14:00-17:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >