אמנויות המסך: קורס

בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמים

79000195
לב יאיר, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ה', 14:00-17:00
לב יאיר, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ה', 14:00-17:00
4.0