אמנויות המסך: קורס

אנימציית דמויות לתלת ממד למתקדמים

794500861
לזר ערן, סמסטר ב', יום ד', 17:00-20:00
.0