אמנויות המסך: קורס

אנימציה קלסית

7975015
שרר דניאלה, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
שרר דניאלה, סמסטר א', יום ג', 14:00-17:00
2.0
הקורס מיועד לסטודנטים שעברו מבוא לאנימציה. הקורס יקנה שיטות עבודה הנהוגות באולפנים מקצועיים, שימוש בדמויות ומצבים נתונים באמצעות Layout ו – Exp. Sheet, תוך כדי עבודה על Character animation . הקורס פתוח למספר מוגבל של סטודנטים ממחלקות אחרות שעברו קורס יסודות האנימציה.