אמנויות המסך: קורס

אנימציה קלסית

7975016
גזית שרון, סמסטר ב', יום ב', 10:00-13:00
גזית שרון, סמסטר ב', יום ב', 14:00-17:00
2.0
הקורס מיועד לסטודנטים שעברו מבוא לאנימציה. הקורס יקנה שיטות עבודה הנהוגות באולפנים מקצועיים, שימוש בדמויות ומצבים נתונים באמצעות Layout ו – Exp. Sheet, תוך כדי עבודה על Character animation . הקורס פתוח למספר מוגבל של סטודנטים ממחלקות אחרות שעברו קורס יסודות האנימציה.