אמנויות המסך: קורס

STOP MOTION עיקרי

797530377
אורן רוני, פרופ', סמסטר א', יום ד', 10:00-13:00
סומר מורן, סמסטר ב', יום ב', 14:00-17:00
6.0
קורס מתקדם באנימציית Stop Motion השם דגש על פתוח סגנון אישי, בימוי, והתמקצעות הרעיוני והטכני.