אמנויות המסך: קורס

אנימציה קלסית עיקרי

79753051
ברנשטיין תמי, סמסטר א', יום ב', 10:00-13:00
ברנשטיין תמי, סמסטר ב', יום ב', 10:00-13:00
6.0
הקורס יעסוק בבימוי אנימציה ופיתוח שפה אישית, תוך התמודדות עם יצירת אנימציה בפורמטים טלוויזיוניים מקובלים ברמת שידור, תוך שימת דגש על מקוריות, איכות הרעיון ומקצועיות הביצוע.