אמנויות המסך: סגל

מ"מ ראש המחלקה:  תמי ברנשטיין
ראש התמחות וידאו: שרון בלבן
רכזת מנהלית: נעמה ארזי  

טכנאי ראשי ואחראי סדנאות וידאו: עופר ידיד
טכנאי ואחראי סדנאות אנימציה: איתן שפר
אחזקה ומשק: אבו רמי

טלפון: 02-5893340/1

screen@bezalel.ac.il
 

אורן רוני, פרופ'
אינקס אורי
אשרי אסף
בלאיש פיליפ
בלבן שרון
בן חורין ליאור
בן-אריה אודי
בצלאלי-שוחט תמי
ברמן דוד
ברמן הרצברג נועה
גדון טל
גולדברג איל
גור-אריה אייל
גזית שרון
היללי ערן
הקר נטע
הררי נבון נטע
ולד אסנת
ז"ק מאיה
זילברנגל משה
ינאי מארק
יעיש אמיתי
לב יאיר, פרופ' חבר
לזר ערן
ליאור עמית
לייבמן רונן
מאיר דניאל
מזח דודו, פרופ'
מטלון אוהד
מילשטיין אוהד
משולם נעם
נאטור כרם
נדב נעם
סיטון אבי
ענבר ורוניק
פאוסט מיכאל
פנחסי אורי רז
פרבר צחי
פרידנברג בנימין
קורן לירן
קנטור טל
רוזנוב מיכאל
רזניק צחי
שאער ישראלה
שינברג חן
שיף אגור, פרופ'
שלם אפרת
שניאור דניאל
שרר דניאלה