אמנויות המסך: סגל

ראש המחלקה:  תמי ברנשטיין
ראש התמחות וידאו: שרון בלבן
רכזת מנהלית: נעמה ארזי  

טכנאי ראשי וממונה סדנאות וידאו: עופר ידיד
טכנאי ואחראי סדנאות אנימציה: איתן שפר
אחראית פסטיבלים ותחרויות (אנימציה) – טל קנטור festivals-liaison@bezalel.ac.il
אחראית פסטיבלים ותחרויות (וידאו) – עתר שימל festival.coordinator@bezalel.ac.il

טלפון: 02-5893340/1
screen@bezalel.ac.il

 

אורן רוני, פרופ'
אינקס אורי
אשרי אסף
בלאיש פיליפ
בלבן שרון
בן חורין ליאור
בן-אריה אודי
בצלאלי-שוחט תמי
ברמן דוד
ברמן הרצברג נועה
ברנשטיין תמי
גדון טל
גולדברג איל
גור-אריה אייל
גזית שרון
היללי ערן
הקר נטע
הררי נבון נטע
ולד אסנת
ז"ק מאיה
זילברנגל משה
ינאי מארק
יעיש אמיתי
לב יאיר, פרופ' חבר
לזר ערן
ליאור עמית
לייבמן רונן
מאיר דניאל
מזח דודו, פרופ' חבר
מילשטיין אוהד
משולם נעם
נאטור כרם
נדב נעם
סומר מורן
סיטון אבי
ענבר ורוניק
פאוסט מיכאל
פנחסי אורי רז
פרבר צחי
פרידנברג בנימין
צוות מרצים
קורן לירן
קנטור טל
רוזנוב מיכאל
רזניק צחי
שאער ישראלה
שינברג חן
שיף אגור, פרופ' חבר
שלם אפרת
שניאור דניאל
שרר דניאלה