אמנויות המסך: איש סגל

שניאור דניאל

שניאור דניאל

aladizck@post.bezalel.ac.il